Aktuellt

25/10/2018

Lägervecka för (unga 13-17 år) med astma, med eller utan allergi

Sigtuna Camp går av stapeln den 30 juni – 5 juli 2019. Lägerveckan arrangeras för sjätte året i rad. Det är helt kostnadsfritt för dig att vara med! Lägerveckan är finansierad av landstinget.

Under 6 dagar får du delta i läger tillsammans med andra ungdomar med samma sjukdom. Ni kommer att få prova på många roliga aktiviteter under dessa dagar. Exempel på aktiviteter är höghöjdbana, klättring, gympa, träning i gym med mera.

Lägerpersonal med sjukvårdsutbildning, läkare och sjuksköterska, finns på plats dygnet runt.

Syftet med lägerveckan är ge ungdomar stöd i att kunna ta mer ansvar för sin egen sjukdom, få bättre sjukdomskontroll och motverka livsinskränkningar. I programmet får man även lov att utmana sina egna begränsningar och känna att man lyckas övervinna dessa.

För att kunna delta behöver du vara folkbokförd i Stockholms län. Din läkare skall också bedöma att det är viktigt för dig att delta och han/hon ska även skriva en remiss.

 Elektronisk remissen skickas via TakeCare

Pappersremiss till:

Stiftelsen Mälargården Rehab Center

Box 46

193 21 Sigtuna

 Vi behöver remissen senast den 1 april, 2019. Lägret kostnadsfritt för dig som deltar. Antalet platser är begränsat till 20st. Anmäl dig därför i tid.

 För mer information, ring koordinator Lena Eriksson Sahlström 08-594 936 34 eller maila,

lena.eriksson.sahlstrom@malargarden.se

 

22/08/2018

Nu blir det enklare att skicka remisser till Mälargården!

Från och med den 1 september tar vi emot elektroniska remisser via TakeCare.

Vi bedömer remisser för:

-Planerad specialiserad rehabilitering av astma/KOL

-Planerad specialiserad neurologis rehabilitering.

 

Från och med den 1 november kommer vi även att ta emot remisser för:

-Planerad specialiserad cancer rehabilitering.

 

OBS! Det går givetvis bra, även i fortsättningen, att skicka pappersremisser  för de vårdgivare som inte har journalsystemet TakeCare.

 

 

20/08/2018

Nytt avtal – Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Fr.o.m 1 september kan du tillsammans med din läkare välja var du vill genomföra din rehabilitering. Väljer du Mälargården ska läkaren ska skicka remissen direkt till oss för bedömning. (Från och med 1 sept tar vi även emot elektroniska remisser via journalsystemet TakeCare)

Det nya rehabavtalet innebär bland annat:

-Dagrehab 15 alt 25 dgr (som tidigare)

-Veckovård (månd-fred) 10 alt 15 dgr (Nytt)

-Teambesök (Nytt)

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!
tel 08-594 936 30 eller info@malargarden.se

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad neurologisk rehabilitering i dagvård och i veckovård måndag till fredag (slutenvård) för vuxna patienter med neurologisk sjukdom/skada. Uppdraget gäller även att vid behov kunna ta emot patienter för kvalificerad bedömning av neurologiskt rehabiliteringsbehov vid teambesök hos vårdgivaren. Rehabiliteringen bedrivs av multiprofessionella team utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatserna utgår från medicinska prioriteringar i enlighet med nationella riktlinjer samt lokala vårdprogram.Rehabiliteringen ska erbjudas patienter som, trots insatser i öppenvård, bedöms ha behov av, vara motiverade och ha nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering.

 

Målgruppen är patienter med:

-tumör i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet, tumörerna kan vara elakartade eller godartad

-verifierad skada och/eller sjukdom i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet

-sjukdom i nervsystemet med komplex problematik.

Samtliga sjukdomar/skador enligt ovan ska ha medfört eller kan komma att medföra påtagliga kvarstående neurologiska symptom med funktions- och aktivitetsbegränsningar.

Vill du läsa mer om det nya uppdraget:

http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2018/augusti/planerad-neurologisk-rehabilitering/