Sigtuna Camp

För år 2018 är Sigtuna Camp – lägerveckan för unga astmatiker inställd på grund av för få anmälningar. Vi hoppas kunna genomföra detta arrangemang nästa år, om det visar sig bli ett större intresse. (läs gärna mer om vår läger vecka nedan):

Lägervecka för ungdomar (13–17 år) med astma, med eller utan allergi. Varje år arrangerar Mälargården denna lägervecka. Ungdomslägret är upphandlat av SLL, vilket innebär att varken remitterande klinik eller ungdomarna själva belastas ekonomiskt.

 

Sigtuna Camp genomförs första veckan i juli

Under 6 dagar får ungdomar (13–17 år) med astma umgås och ha kul tillsammans. De kommer att få prova på många roliga aktiviteter under dessa dagar. Exempel på aktiviteter är höghöjdsbana, klättring, gympa, träning i gym med mera.

 

Erfaren och kvalificerad personal

Lägerpersonal med sjukvårdsutbildning, sjuksköterska och specialistutbildad läkare finns på plats dygnet runt.

 

Bättre sjukdomskontroll

Syftet med lägerveckan är att motverka livsinskränkningar hos ungdomarna genom att stödja dem i att ta mer ansvar för sin sjukdom och få bättre sjukdomskontroll. I programmet får deltagarna utmana sina egna begränsningar med målet att lyckas övervinna dessa.

 

Vilka får delta?

Sigtuna Camp är till för ungdomar i åldern 13–17 år som har astma, med eller utan allergi, och som är folkbokförda i Stockholms län. För att få möjlighet att delta behöver de en remiss från behandlande läkare. Remitterande läkare ska också bedöma att deltagandet är viktigt för individen.

 

Remiss skickas till

Mälargården Rehab Center
Box 46
193 21 Sigtuna

Antalet platser är begränsat till 20 st. Remittera därför i god tid.

Aktiviteter på campen

För mer information

Ring vår koordinator Lena Eriksson Sahlström 08-594 936 34 eller maila,
lena.eriksson.sahlstrom@malargarden.se