Månad: januari 2018

Månad: januari 2018

Strokeföreläsningar med Anhörigperspektiv

Tyvärr, måste vi ställa in detta program, på grund av för få anmälningar.

-Om intresse finns, kommer vi göra ett nytt försök till hösten.

STROKE drabbar inte bara den enskilde patienten. Förutsättningarna ändras även för anhöriga. Denna dag kommer föreläsningarna att handla om anhörigperspektivet.

Datum: 15 maj kl 13.00

Plats: Mälargården Rehab Center, Hertigvägen 5, Sigtuna

Föreläsare:

Professor Lena Von Koch. Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet.

Marie Svendenius. Författare till boken ”Stroke och sedan…?”

Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig till Strokedrabbade och framförallt deras anhöriga.

Intresseanmälan är obligatorisk och görs via info@malargarden.se

Välkommen!

Nyhet gällande astma KOL rehabilitering

NYHET!

Nu kan patienter med astma/KOL, som har särskilt behov, få ytterligare rehabilitering.

Tidigare så erbjöds patienter med astma/KOL endast specialiserad rehabilitering i form av 10 dagars grundprogram och 5 dagar uppföljning på landstingets bekostnad.

– Det känns riktigt bra att få kunna erbjuda denna grupp patienter möjlighet till fortsatt rehabilitering säger Björn Bildsten verksamhetschef på Mälargården Rehab Center.

Vi är övertygade om att förutom förbättrad livskvalitet för denna specifika grupp av patienter, så innebär detta även besparingar i form av minskat antal akutbesök och inläggningar på akutsjukhusen.

– Remiss för planerad specialiserad rehabilitering skall skickas till:

Mälargården Rehab Center
Box 46
193 21 Sigtuna

programveckor och föreläsningar våren 2018

 

Datum Vecka Program
21/1 – 2/2 V 4 – 5 Programveckor Onkologi Hals mun (Fulltecknad)
20/3 V 12 Parkinson föreläsning
4/3 – 23/3 V 10 – 12 Parkinson veckor
25/3 – 13/4 V 13 – 15 Postpolio veckor
Ej klart V 16 Astma KOL föreläsning
6/5 – 25/5 V 19 – 21 Stroke veckor
12/5 V 19 Stroke föreläsning med fokus på anhörigperspektiv
20/5 – 1/6 V 21 – 22 Mun och hals cancer
10/6 – 29/6 V 24 – 26 Postpolio veckor

Bor du utanför Stockholms Län?

Från och med första januari 2015 kan du välja att få din rehabilitering utanför ditt län om den inte kan erbjudas i ditt län.
Du behöver en remiss som skickas direkt hit till oss på Mälargården och som vi bedömer. Du har då möjlighet att få specialiserad neurologisk eller lymfödem rehabilitering i dagvård. Dagvård innebär att du får samma rehabilitering som de som bor i Stockholms län. Du får själv stå för resor och boende under rehabiliteringstiden