Sigtuna Camp

Dags att anmäla sig för Sigtuna Camp 2019. Lägervecka för (unga 13-17 år) med astma, med eller utan allergi

Lägervecka för ungdomar (13–17 år) med astma, med eller utan allergi. Varje år arrangerar Mälargården denna lägervecka. Ungdomslägret är upphandlat av SLL, vilket innebär att varken remitterande klinik eller ungdomarna själva belastas ekonomiskt.

 

Nästa Sigtuna Camp genomförs första 30 juni – 5 juli 2019.

Sigtuna Camp går av stapeln den 30 juni – 5 juli 2019. Lägerveckan arrangeras för sjätte året i rad. Det är helt kostnadsfritt för dig att vara med! Lägerveckan är finansierad av landstinget. Under 6 dagar får du delta i läger tillsammans med andra ungdomar med samma sjukdom. Ni kommer att få prova på många roliga aktiviteter under dessa dagar. Exempel på aktiviteter är höghöjdbana, klättring, gympa, träning i gym med mera.

 

Erfaren och kvalificerad personal

Lägerpersonal med sjukvårdsutbildning, sjuksköterska och specialistutbildad läkare finns på plats dygnet runt.

 

Bättre sjukdomskontroll

Syftet med lägerveckan är att motverka livsinskränkningar hos ungdomarna genom att stödja dem i att ta mer ansvar för sin sjukdom och få bättre sjukdomskontroll. I programmet får deltagarna utmana sina egna begränsningar med målet att lyckas övervinna dessa.

 

Vilka får delta?

Sigtuna Camp är till för ungdomar i åldern 13–17 år som har astma, med eller utan allergi, och som är folkbokförda i Stockholms län. För att få möjlighet att delta behöver de en remiss från behandlande läkare. Remitterande läkare ska också bedöma att deltagandet är viktigt för individen.

 

Elektronisk remiss skickas via journalsystemet TakeCare

Pappersremiss skickas till:

Mälargården Rehab Center
Box 46
193 21 Sigtuna

Antalet platser är begränsat till 20 st. Remittera därför i god tid.

För mer information

Ring vår koordinator Lena Eriksson Sahlström 08-594 936 34 eller maila,
lena.eriksson.sahlstrom@malargarden.se