Arbetsterapi

Mälargården rehab center arbetsterapi

Arbetsterapi för att klara av de enkla momenten i vardagen

Vår arbetsterapeut jobbar för att få din vardag att fungera. Syftet med övningarna är att du, utifrån dina förutsättningar, ska bli så självständig som möjligt i de dagliga aktiviteter som du behöver och vill kunna utföra. Arbetsterapi är helt enkelt länken mellan funktionsnedsättning och ett väl fungerande och aktivt liv.

 

Om du som en följd av din diagnos har en funktionsnedsättning, är det arbetsterapeutens jobb att hitta lösningar som kompenserar för denna. Antingen genom att öva upp din förmåga eller genom att hitta rätt hjälpmedel – eller genom en kombination av båda. Ibland används arbetsterapi också i förebyggande syfte.

 

Dina behov styr arbetsterapeutens jobb

Arbetsterapeuten ser till hela dig och vilka aktiviteter som du vill och behöver klara av. Det görs bedömningar gällande ADL, aktivitetsanalyser, handfunktion och minne. Med stöd av din arbetsterapeut får du möjlighet att träna upp fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Övningarna kan genomföras både enskilt och i grupp.

 

Minnesträning med datorstöd

Under rehabiliteringen hos oss har du möjlighet att träna upp ditt arbetsminne. Du kommer då att få använda det webbaserade programmet Cogmed Arbetsminnesträning. Till ditt förfogande står också vårt vårdteam som gärna hjälper dig med minnesträningen.

 

Vi hjälper dig att hitta rätt hjälpmedel

Arbetsterapeutens fokus är att göra det möjligt för dig att klara dina dagliga aktiviteter. Utöver fysiska övningar kan detta även ske genom olika typer av hjälpmedel eller anpassning av miljön i hemmet eller på arbetsplatsen. Vi informerar om vilka hjälpmedel som finns och vilka som passar just dig.