Vår ledning

Mälargården rehab center vår ledning

Vår ledning

Styrelsen och ledningen på Mälargården är sammansatt av personer med stor kunskap och erfarenhet inom rehabilitering, sjukvård, kvalitetsutveckling, företagande och patientföreningar. Styrelsen fastställer tillsammans med verksamhetschefen bland annat vår strategi och våra mål.

 

Verksamhetschef:

Björn Bildsten

Tel 0708-15 10 30

bjorn.bildsten@malargarden.se

 

Styrelsen består av:

Ann-Lucie Nilsson (ordf)

Lars-Erik Andersson

Klas Bergnehr

Lennart Ljungh

Mälargården Rehab Center bedriver idéburen verksamhet i Stiftelseform. Det innebär att all eventuell vinst går tillbaka in i verksamheten. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.