Remittenter

Mälargården rehab center remittenter

Remiss till Mälargården

Stockholms läns landsting är vår huvudsakliga uppdragsgivare. För patienter boende i Stockholms län innebär det att den remitterande kliniken/mottagningen inte belastas ekonomiskt. Vi tar även emot patienter från andra landsting, dels via avtal och dels via det så kallade Riksavtalet. Därutöver samverkar vi med kommuner, Försäkringskassan och arbetsgivare. På Mälargården tar vi även emot privatbetalande gäster.
Enligt våra avtal med Region Stockholm, ska patienter komma från eget boende och kunna tillgodogöra sig specialiserad rehabilitering. Med eget boende inräknas även SÄBO. Vi kan således inte ta emot inneliggande patienter från sjukhus.

 

 

Hur gör man för att få komma till Mälargården?

För att få planerad specialiserad rehabilitering på Mälargården finansierad av ditt landsting, krävs en läkarremiss. I remissen ska rehabiliteringsbehovet och mål med rehabiliteringen klart och tydligt framgå. Är du privatbetalande gäst så krävs ingen remiss men vi behöver ett medicinskt underlag för att kunna planera din rehabilitering och hjälpa dig på bästa sätt. 

 

Patienter från Stockholms län:

Mälargården är via Vårdvalet auktoriserade av Stockholms läns landsting för att bedriva rehabilitering inom neurologi, onkologi och lymfödem. Utöver vårdvalet har Mälargården särskilt avtal med Stockholms läns landsting för planerad specialiserad rehabilitering av astma och KOL.

OBS! Mälargården tar nu, emot elektroniska remisser via journalsystemet TakeCare, för planerads specialiserad rehabilitering.

 •  Vid remiss för neurologisk rehabilitering, välj följande: ”neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad”
 • Vid remiss för cancer rehabilitering , välj följande: ”cancer rehabilitering, planerad specialiserad”
 • Vid remiss för rehabilitering av lymfödem, välj följande: ”Lymfödem rehabilitering, planerad specialiserad”
 • Vid remiss för rehabilitering av astma/KOL, välj följande: ”rehabilitering, konsultation”OBS, I remissen för astma/KOL rehabilitering, behöver vi kompletterande uppgifter kring följande:
  • Huvuddiagnos  Debutår            ICD 10
  • Lungröntgen:
  • Bifogat spirometri resultat
  • EKG:
  • Längd:
  • Vikt:
  • Om rökare /motiverad till deltagande i rökavvänjningsprogram?
  • Överkänslighet
  • Sömnapné/ ventilator eller bettskena?
  • Syrgasbehandling?
  • Speciella behov (ADL-hjälp, rullstol m.m.)

 

 

Remissblankett för patienter från Stockholms län landsting

Ladda ner remissblankett för neurologisk rehab (doc) »
Ladda ner remissblankett för cancer rehab (doc) »
Ladda ner remissblankett för lymfödem rehab (doc) »
Ladda ner remissblankett för astma och KOL rehab (doc) »

 

Patienter från andra landsting:

Mälargården tar emot många patienter från andra landsting. Vi har avtal med flera landsting, men patienter kommer även till oss genom det så kallade Riksavtalet. För att vi ska kunna ta emot dig från ett annat landsting måste din remiss vara godkänd av det landsting du bor i.

Från och med första januari 2015 kan du välja att få din rehabilitering utanför ditt län om den inte kan erbjudas i ditt län.
Du behöver en remiss som skickas direkt hit till oss på Mälargården och som vi bedömer. Du har då möjlighet att få specialiserad neurologisk eller lymfödem rehabilitering i dagvård. Dagvård innebär att du får samma rehabilitering som de som bor i Stockholms län. Du får själv stå för resor och boende under rehabiliteringstiden.

 

Remissblankett för patienter från andra landsting

Ladda ner remissblankett (pdf) »

 

Vårdgivarguiden

Blanketter finns även på Vårdgivarguiden.
Länk till Vårdgivarguiden »

 

Remisser för rehabilitering inom , onkologi och lymfödem
ska skickas till:

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909

102 39 Stockholm.
Besked om beviljande eller avslag lämnas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Telefonnummer till HSF är 08-123 132 00 (vx).

 

Remisser för rehabilitering inom neurologi, astma och KOL
ska skickas till:

Mälargården Rehab Center

Box 46

193 21 Sigtuna.

För förenklad remisshantering skicka elektronisk remiss via TakeCare, nrä så är möjligt.

 

Kontakta oss för mer information

Ring vår koordinator Lena Eriksson Sahlström 08-594 936 34 eller maila,
lena.eriksson.sahlstrom@malargarden.se