Remittenter

Mälargården rehab center remittenter

Remiss till Mälargården

Hur gör man för att få komma till Mälargården?

För att få planerad specialiserad rehabilitering på Mälargården finansierad av patientens  hemregion, krävs en läkarremiss. I remissen ska rehabiliteringsbehovet och mål med rehabiliteringen klart och tydligt framgå. Är patienten privatbetalande gäst så krävs ingen remiss men vi behöver ett medicinskt underlag för att kunna planera patientens rehabilitering bästa sätt.

 

Patienter från Region Stockholm:

Mälargården är via Vårdvalet auktoriserade av Region Stockholms för att bedriva rehabilitering inom neurologi och onkologi.

 

Vårdgivare med journalsystem Take Care

Vid remiss för neurologisk rehabilitering, välj följande: ”neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad”

Vid remiss för cancer rehabilitering , välj följande: ”cancer rehabilitering, planerad specialiserad”

 

Vårdgivare med annat journalsystem

Använd nedanstående länkar:

Remiss för planerad specialiserad neurologi.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Cancerrehabilitering-remissblankett.pdf | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

 

 

Patienter boende utanför Region Stockholm

Mälargården tar emot patienter från andra Regioner. Patienter kan även remitteras via Riksavtalet. För att vi ska kunna ta emot patient boende utanför Region Stockholm, krävs en betalningsförbindelse.

Genom Riksavtalet behövs ingen betalningsförbindelse för patienter som remitteras för dagrehabilitering inom neurologi. Patienten får själv stå för resekostnad. Mälargården kan erbjuda logi för patienter som remitterats för dagrehab. Kontakta gärna Mälargården för ytterligare information kring dagrehabilitering kostnader för logi, på telefon nr 08-594 936 30

 

Remissblanket för patienter boende utanför Region Stockholm

RehabRemiss övriga regioner.pdf (malargarden.se)

Kontakta oss för mer information

Ring vår koordinator Lena Eriksson Sahlström 08-594 936 34 eller maila,
lena.eriksson.sahlstrom@malargarden.se