Aktuellt

05/10/2023

Programveckor för våren 2024

Vårenss programveckor finns nu publicerade. Utöver dessa veckor tar vi emot blandade grupper för rehabilitering.

Neurologisk rehab
V2-4 Parkinsson
v10-12 Stroke
v13-15 Postpolio
V16-18 Parkinsson
V19-21 Stroke
V22-24 Parkinsson
V25-27 Postpolio
Cancer rehab
V3-4 Bröstcancer
V7-7-8 Bröstcancer
V7-9-10 Bröstcancer
V 11-12 Mun och halscancer
V 13-14 Bröstcancer
V 17-18 Tarmcancer
V 19-20 Bröstcancer
V23-24 Mun och halscancer

 

15/08/2023

Programveckor hösten 2023

Alla bröstcancerveckor i fulltecknade för hösten 2023

veckor Program
32-34 Parkinson
33-34 Bröstcancer
35-36 Bröstcancer
37-38 Colorektal cancer
38-40 Postpolio
41-43 Stroke
41-42 Mun hals cancer
45-46 Bröstcancer
47-49 Parkinson
47-48 Colorektal cancer
49-50 Bröstcancer

 

06/07/2023

Förelasning – Energibesparande tekniker och aktivitetsbalans

Här kan du ta del av Shilan Eriksson Jaderis (arbetsterapeut på Mälargården) föreläsning om Energibesparande tekniker och aktivitetsbalans

Energibesparande strategier