Aktuellt

01/10/2021

Mälargården 50 år!

Idag är det exakt 50 år sedan Mälargården tog emot de första patienterna.

Jag är väldigt stolt över den verksamhet vi bedriver på Mälargården och vad Mälargården har betytt och fortfarande betyder många patienter.

Mest stolt är jag över vår personal och över det arbete som de lägger ner.

Vi har en person att tacka för att Mälargården kom till.

Arke Lundgren var själv polioskadad och är initiativtagare till att Mälargården. Han lyckades få med sig patientföreningen för polio och trafikskadade (nu mera RTP). Han ordnade finansieringen och ledde byggprojektet från ax till limpa. Arke fortsatte sedan som intendent på Mälargården under många år och har betytt mycket för Mälargården. Jag fick aldrig träffa Arke, men jag känner att hans anda lever kvar här på Mälargården.

Mälargården fyller idag 50 år och Arke Lundgren skulle ha fyllt hundra år i år om han var i livet.

En annan person som betyder mycket för Mälargården är vår ordförande sedan många år, Ann-Lucie Nilsson. Hon lägger ner hela sin själ i såväl styrelsearbete, som i verksamheten. Trots att hon bor många mil härifrån så håller hon sig uppdaterad och har ett stort engagemang i den operativa verksamheten.

Vi blir färre och färre vårdgivare som erbjuder rehabilitering i den här formen på grund av de ekonomiska förutsättningarna. Tyvärr så saknas den här formen för rehabilitering som bedrivs på Mälargården i många delar av Sverige.

Mälargården har under många år brottats med ekonomin som många andra vårdgivare inom den här typen av verksamhet. Trots dessa utmaningar så har vi tack vara vår styrelse och dedikerad personal lyckats fortsätta bedriva verksamheten.

Det är vår förhoppning att vi ska kunna fortsätta bedriva Mälargården vidare i många år till framöver.

I år har fram till dagsdatum haft närmare 3 000 vårddygn, utan Corona så hade siffran säker varit över 4 000.

Vi ser nu att trenden i höst har vänt och det råder dock inte brist på patienter. Vi har i princip fullbokat fram till årsskiftet och antalet remisser har i år ökat med 42% jämfört med föregående år.

Nu önskar vi alla att vi slipper en fjärde våg av Covid-19 och att vi kan fortsätta leva utan restriktioner.

Björn Bildsten

Verksamhetschef

Stiftelsen Mälargården Rehab Center.

03/03/2021

Programveckor inplanerade för Våren 2021 och hösten2021.

Vi tar givetvis emot patienter med andra diagnoser under hela perioden och patienter med nedanstående diagnoser även under andra veckor.

Våren 2021

Hösten 2021

-Parkinson. 25/1-12/2

-Mun/halscancer 15/2-26/2

-Astma/KOL. 22/2-5/3

-Astma/KOL. 8/3-19/4

-Colo/rektalcancer 15/3-26/3

-Astma/KOL. 22/3-2/4

-Astma/KOL. 5/4-16/4

-Stroke. 19/4-7/5

-Astma/KOL. 19/4-30/4

-Mun/halscancer 26/4-7/5

-Postpolio. 10/5-28/5

-Bröstcancer 10/5-20/5

-Astma/KOL 17/5-28/5

-Astma/KOL 31/5-11/6

-Colo/rektalcancer 7/6-18/6

-Parkinson. 21/6-9/7

-Astma/KOL 28/6-9/7

-Astma/KOL 9/8-20/8

-Stroke.23/8-10/9

-Astma/KOL 6/9-17/9

-Postpolio. 27/9-17/10

-Colo/rektalcancer 27/9-8/10

-Bröstcancer 11/10-22/10

-Astma/KOL 28/10-29/10

-Astma/KOL 1/11-12/11

-Parkinson. 1/11-19/11

-Astma/KOL 15/11-26/11

-Mun/halscancer 22/11-3/12

-Stroke.29/11-17/12

27/08/2020

På Mälargården Rehab Center i Sigtuna, så pågår planerad specialiserad rehabilitering, trots Covid-19.

Mälargården Rehab Center följer utvecklingen av Covid-19 i Sverige och myndigheternas rekommendationer.

-Vi är stolta över att ha kunnat fortsätta vår verksamhet trots Covid-19. Givetvis har vi vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning, såsom införande av besöksförbud, utökade hygienrutiner, distansering, och hälsocheck före och i samband med inskrivning av nya patienter.

Tillhör du en riskgrupp och har funderingar kring din rehabilitering får du gärna kontakta oss på tel nr 08-594 936 30

Corona till trots, så finns det många patienter som vill komma på rehabilitering, men det är långt ifrån alla som vet att verksamheten på Mälargården pågår. Patienter som vi bedömer som högriskpatienter, får dock vänta på sin rehabilitering till dess att situationen förbättrats.

Vi möter dagligen tacksamma patienter som sätter stort värde på att få rehabilitering i dessa tider, men har även uppmärksammat att många patienter inte känner till att det fortfarande finns vårdgivare som tar emot, i dessa Corona-tider.

För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid all sorts sjukdom så påminner vi om att man ska hålla sig hemma 48 timmar efter att man är symptomfri. Detta för att säkerställa en säker rehabilitering.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring Mälargårdens riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss – du hittar kontaktuppgifter under rubriken ‘Kontakt’.