Aktuellt

03/03/2021

Programveckor inplanerade för Våren 2021 och hösten2021.

Vi tar givetvis emot patienter med andra diagnoser under hela perioden och patienter med nedanstående diagnoser även under andra veckor.

Våren 2021

Hösten 2021

-Parkinson. 25/1-12/2

-Mun/halscancer 15/2-26/2

-Astma/KOL. 22/2-5/3

-Astma/KOL. 8/3-19/4

-Colo/rektalcancer 15/3-26/3

-Astma/KOL. 22/3-2/4

-Astma/KOL. 5/4-16/4

-Stroke. 19/4-7/5

-Astma/KOL. 19/4-30/4

-Mun/halscancer 26/4-7/5

-Postpolio. 10/5-28/5

-Bröstcancer 10/5-20/5

-Astma/KOL 17/5-28/5

-Astma/KOL 31/5-11/6

-Colo/rektalcancer 7/6-18/6

-Parkinson. 21/6-9/7

-Astma/KOL 28/6-9/7

-Astma/KOL 9/8-20/8

-Stroke.23/8-10/9

-Astma/KOL 6/9-17/9

-Postpolio. 27/9-17/10

-Colo/rektalcancer 27/9-8/10

-Bröstcancer 11/10-22/10

-Astma/KOL 28/10-29/10

-Astma/KOL 1/11-12/11

-Parkinson. 1/11-19/11

-Astma/KOL 15/11-26/11

-Mun/halscancer 22/11-3/12

-Stroke.29/11-17/12

27/08/2020

På Mälargården Rehab Center i Sigtuna, så pågår planerad specialiserad rehabilitering, trots Covid-19.

Mälargården Rehab Center följer utvecklingen av Covid-19 i Sverige och myndigheternas rekommendationer.

-Vi är stolta över att ha kunnat fortsätta vår verksamhet trots Covid-19. Givetvis har vi vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning, såsom införande av besöksförbud, utökade hygienrutiner, distansering, och hälsocheck före och i samband med inskrivning av nya patienter.

Tillhör du en riskgrupp och har funderingar kring din rehabilitering får du gärna kontakta oss på tel nr 08-594 936 30

Corona till trots, så finns det många patienter som vill komma på rehabilitering, men det är långt ifrån alla som vet att verksamheten på Mälargården pågår. Patienter som vi bedömer som högriskpatienter, får dock vänta på sin rehabilitering till dess att situationen förbättrats.

Vi möter dagligen tacksamma patienter som sätter stort värde på att få rehabilitering i dessa tider, men har även uppmärksammat att många patienter inte känner till att det fortfarande finns vårdgivare som tar emot, i dessa Corona-tider.

För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid all sorts sjukdom så påminner vi om att man ska hålla sig hemma 48 timmar efter att man är symptomfri. Detta för att säkerställa en säker rehabilitering.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring Mälargårdens riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss – du hittar kontaktuppgifter under rubriken ‘Kontakt’.

23/04/2020

Covid-19

Mälargården Rehab Center följer utvecklingen av Covid-19 i Sverige och myndigheternas rekommendationer. 

Vår verksamhet pågår tillsvidare med undantag för patienter med astma/KOL. Vi kommer att ta emot patienter med astma/KOL, så snart Covid-19 situationen ändrats så pass att det är möjligt

Tillhör du en riskgrupp och har funderingar kring din rehabilitering får du gärna kontakta oss på 08-59493630.

För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid all sorts sjukdom så påminner vi om att man ska hålla sig hemma 48 timmar efter att man är symptomfri. Detta för att säkerställa en säker rehabilitering.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring våra riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss.