Aktuellt

27/08/2020

På Mälargården Rehab Center i Sigtuna, så pågår planerad specialiserad rehabilitering, trots Covid-19.

Vi är stolta över att ha kunnat fortsätta vår verksamhet trots Covid-19. Givetvis har vi vidtagit åtgärder för att förebygga smittspridning, såsom införande av besöksförbud, utökade hygienrutiner, distansering, och hälsokontroller före och i samband med inskrivning av nya patienter.

Corona till trots, så finns det många patienter som vill komma på rehabilitering, men det är långt ifrån alla som vet att verksamheten på Mälargården pågår. Patienter som vi bedömer som högriskpatienter, får dock vänta på sin rehabilitering till dess att situationen förbättrats.

Vi möter dagligen tacksamma patienter som sätter stort värde på att få rehabilitering i dessa tider, men har även uppmärksammat att många patienter inte känner till att det fortfarande finns vårdgivare som tar emot, i dessa Corona-tider.

Jag berättar gärna mer om vår verksamhet och har möjlighet att komma och presentera våra olika rehabprogram vid något av era medlemsträffar eller vi ett eventuellt webbmöte.

Har ni frågor kontakta mig gärna på tel 0708-151030.

Björn Bildsten

Verksamhetchef

Mälargården Rehab Center

23/04/2020

Covid-19

Mälargården Rehab Center följer utvecklingen av Covid-19 i Sverige och myndigheternas rekommendationer. 

Vår verksamhet pågår tillsvidare med undantag för patienter med astma/KOL. Vi kommer att ta emot patienter med astma/KOL, så snart Covid-19 situationen ändrats så pass att det är möjligt

Tillhör du en riskgrupp och har funderingar kring din rehabilitering får du gärna kontakta oss på 08-59493630.

För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid all sorts sjukdom så påminner vi om att man ska hålla sig hemma 48 timmar efter att man är symptomfri. Detta för att säkerställa en säker rehabilitering.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring våra riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss.

 

11/03/2020

Besöksstopp Mälargården Rehab Center

Med anledning av utvecklingen av Covid -19 (Corona) i Stockholm har beslut tagits att införa besöksstopp för anhöriga och vänner till våra patienter på Mälargården från och med idag 11 mars 2020. Detta för att skydda de patienter vi har som är i riskgruppen.

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss på tel 08-59493630

Vi fortsätter följa utvecklingen av Covid-19(Corona) och tar ny ställning till besöksstoppet vartefter ny information inkommer.

Läs mer om Covid – 19 (Corona) på Folkhälsomyndighetens hemsida. För frågor gällande Corona kan ni också besöka 1177.se.För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm:

Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring Mälargårdens riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss – du hittar kontaktuppgifter under rubriken ‘Kontakta oss’.