Postpolio

Mälargården rehab center postpolioprogrammet

Postpolio-rehabilitering

Rehabilitering av postpolioproblematik kräver specifik kunskap. På Mälargården har vi bedrivit poliorehabilitering sedan 1971 och våra gäster kommer från hela landet. Vårt postpolioprogram är under ständig utveckling för att möta dagsaktuella behov. Under rehabiliteringen hos oss får du ett anpassat program som innefattar både teoretiska och praktiska aktiviteter och som utförs såväl enskilt som i grupp.

 

Till Mälargården kan man komma för 10 eller 15 dagars inneliggande Postpoliorehabilitering, veckovård (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering och erbjuder program på 10-25 dagar.

Vårt team

Som deltagare i postpolioprogrammet blir du väl omhändertagen av ett team som arbetar med individen i centrum. I teamet ingår specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin och neurologi, sjuksköterskor och undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut och rehabassistent.

 

Programmets innehåll

Rehabiliteringen syftar till att öka din förståelse för diagnosen och upplevd problematik, allt för att främja ett fördelaktigt förhållningssätt. Detta arbete omfattar både teoretisk och praktisk kunskap i hur funktionsnivån kan behållas genom träning.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till i rehabiliteringen är:

– sömnkvalitet,

– andningsfunktion,

– smärta,

– avlastning,

– insikt/acceptans.

 

Utredning och kartläggning

Vi lägger stor vikt vid att anpassa rehabiliteringen till varje individ. Genom utredning och kartläggning skapas en bild av funktionsnedsättningen, förmåga att klara ADL, hem (och arbete) samt inverkan på livskvalitet.

 

Träning och målsättning

Med utredningen som grund läggs en plan för träning, behandling och omvårdnad samt målsättning för rehabperioden. Träningen kan ske på land och i vatten och såväl inne som ute:

– i varmvattenbassäng 34 °C eller tank med valfri temperatur,

– i komplett handikappanpassat gym,

– i gympasal,

– på brits,

– i vardagliga aktiviteter.

Din träning kommer att ske både individuellt och i grupp, ibland med handledning och ibland självständigt. Merparten av våra träningsmaskiner är tillgängliga även för den som använder rullstol.

 

Belastning och aktivitet

Vårt mål är att hitta rätt balans mellan inaktivitet och överbelastning av muskulaturen. Att jobba med kroppsmedvetenhet/kroppskännedom och avspänning är en annan viktig del i programmet. Syftet med övningarna är dels att öka medvetenheten om ditt spännings- och rörelsemönster, dels att ge dig ”verktyg” för att påverka detta.

 

Polioskola

Syftet med undervisningen är att öka din teoretiska förståelse för polio, postpolioproblematiken, kroppen och de begräns­ningar som upplevs samt hur du själv kan påverka funktionsnedsättningen. Målet är att kunna hantera problematiken på ett mer effektivt sätt för att därigenom uppleva en ökad egenkontroll.

 

Ergonomi och hjälpmedel

Här får du lära dig att minska belastningen i aktivitet genom att arbeta med kroppen i lämpliga ställningar och med god teknik. På schemat står arbetshöjder, arbetsteknik, balans mellan vila och aktivitet, fördelning av belastning samt förevisning av olika hjälpmedel. Du får även tips på hur du går tillväga för att skaffa hjälpmedel.

 

Hälsoskola

Hälsoskolan ingår i alla våra program och ger information om vilken betydelse motion, kost, sömn, stress samt tobaks-, alkohol- och drogvanor har för vår hälsa och livssituation. Skolans primära syfte är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv och motiverande samtal används som arbetsmetod för att öka viljan till förändring.

 

Erfarenhetsutbyte och social samvaro

På Mälargården finns goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och social samvaro, dels under måltider och ledig tid, dels under övriga fria aktiviteter.

Många uppskattar atmosfären på Mälargården och deltar gärna i de sociala aktiviteter som erbjuds vid sidan av behandling och träning. Och skälen till det är bästa tänkbara: att träffa andra som befinner sig i en liknande situation skapar nämligen en positiv gemenskap som ofta bidrar till bättre rehabilitering.

Bor du utanför Stockholms län

Om du har en neurologisk skada eller sjukdom har du möjlighet att få dagrehabilitering hos oss, oavsett var i Sverige du bor.

Det du behöver är en remiss från din läkare gällande ”Dagvård”  hos oss. Rehabiliteringen är antingen 15 eller 25 tillfällen.

Har du frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider, möjlighet till boende och annat?

Välkommen att kontakta Björn Bildsten tel 0708-151030

 

OBS! Rehabilitering i dagvård kan beviljas oavsett landsting, men inkluderar inte resor eller boende.

Remiss

För att få komma till Mälargården behöver du en remiss.

Ladda ner och läs mer om remisser här »

Ladda ner produktbladet om vårt Postpolioprogram (pdf) »