Söka bidrag för rehabilitering

Det går att söka bidrag för rehabilitering.

Landstingen kan inte alltid bevilja skattefinansierad rehabilitering. Det har tyvärr blivit vanligare att allt fler tvingas att själva finansiera sin rehabilitering.

Det finns möjligheter att få hjälp med att finansiera sin rehabilitering genom att söka bidrag från olika fonder och Stiftelser.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Klicka på länken till

https://stiftelser.lansstyrelsen.se/

 

Så här söker du i stiftelsedatabasen

Välj om du vill söka inom alla län eller om du vill söka inom ett visst län. Du kan även avgränsa sökningen till viss kommun inom det län du söker på.

Välj om du vill söka på ändamålet exempelvis ”Rehabilitering” eller om du vill söka efter en viss stiftelses namn.

Skriv i rutan ”söktext” in det ord eller del av ord du vill söka på. Du kan skriva in och söka på flera ord samtidigt. Gör endast ett mellanslag mellan sökorden.

Klicka på ”sök” eller använd snabbkommandot (alt + s). Du får då fram en lista med alla stiftelser, inom det område du valt att söka på, som har det ord du sökt på antingen i sitt ändamål eller i sitt namn