Vår anläggning

Mälargarden rehab center vår anläggning

Anpassade lokaler för både kropp och själ

Inbjudande promenadstigar i naturskön miljö, varmvattenbassäng, gym, bastu och boende i enkelrum med egen dusch/wc. Vår anläggning är skapad för att passa rehabiliteringsgäster, allt för att det ska vara lätt att trivas.

 

Tillgängligheten står i fokus på Mälargården och våra lokaler är anpassade och byggda för att bedriva rehabilitering. Träningslokal och gym ligger ljust belägna i direkt anslutning till skog och grönytor. Vår varmvattenbassäng håller en temperatur om 32–34 °C, vilket ger ökade möjligheter till fysisk träning. Här finns också tillgång till bastu.

Samtliga lokaler är allergisanerade och rökfria. Alla våra rum är enkelrum med dusch och toalett. Det finns dubbelrum att tillgå för de gäster som så önskar. I alla rum och lokaler har du också tillgång till gratis Wi-Fi.

 

Erfarenhetsutbyte och social samvaro

Vistelsen på Mälargården ger goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och social samvaro, dels under måltider och ledig tid, dels under övriga fria aktiviteter.

Många uppskattar den öppna atmosfären hos oss och deltar gärna i sociala aktiviteter vid sidan av behandling och träning. Att träffa andra som befinner sig i en liknande situation skapar därtill en positiv gemenskap som ofta bidrar till bättre rehabilitering.

 

Verksamheten är miljödiplomerad

Mälargården är miljödiplomerad. Det garanterar att verksamheten följer ett antal lagkrav kopplade till miljö. Dessutom krävs att verksamheten har identifierat sin miljöpåverkan och satt upp mål rörande miljö. Utöver detta finns det ytterligare frågor om verksamhetens miljöarbete som vi måste levas upp till för att årligen uppnå godkänd nivå.

Vi strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan. Det gör vi bland annat genom att integrera miljöfrågorna i det dagliga arbetet och genom att ta miljöhänsyn när vi väljer material, produkter och tjänster. Som exempel kan nämnas att vi använder bergvärmepumpar för uppvärmning och att vår el kommer från förnybara energikällor.