Vårt miljöarbete

Mälargården rehab center vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

På Mälargården arbetar vi systematiskt med miljöfrågor. Vi försöker minska belastningen på miljön genom aktivt miljöarbete.
Verksamheten på Mälargården är miljödiplomerad enligt Stockholms Läns Landstings krav. Vi strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan och tar miljöhänsyn vid alla typer av inköp. Mälargården värnar om miljön och använder bergvärmepumpar för uppvärmning. Vårt elavtal består av ren el från de förnybara energikällorna sol-, vind- och vattenkraft.

 

Mälargårdens miljöpolicy

För att långsiktigt förbättra miljön och hälsan ska vi på Mälargården Rehab Center arbeta med att förebygga ohälsa hos våra patienter, samtidigt som vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att:

  1. Vi följer de lagar och förordningar som gäller vår verksamhet inom miljöområdet.
  2. Vi förebygger skadliga utsläpp i miljön från vår verksamhet.
  3. Vi väljer material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar.
  4. Vi strävar efter att uppnå en ständig förbättring genom att vi integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet.
  5. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan vid beslut.
  6. Vi höjer miljömedvetandet hos våra medarbetare genom utbildning och information.
  7. Vi håller miljöpolicyn tillgänglig för alla på vårt intranet och på vår hemsida.
  8. Vi följer vår upprättade miljöaspektlista samt handlingsplan som uppdateras årligen.
  9. Livscykelperspektivet skall beaktas vid varje inköp.

Vår miljöledningssystem omfattar Mälargården Rehab Centers alla delar av inom verksamheten.