Rehabteam

Mälargården rehab center rehabteam

Vårt rehabteam tar hand om dig från första stund

Som vår gäst kan du räkna med att bli väl omhändertagen. Under rehabiliteringen kommer du att omges av ett erfaret team, alla med den uttalande ambitionen att din vistelse ska bli så bra som möjligt.

  Rehabteamet består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut och rehabsassistent. Vid behov kan vi även koppla in kurator, psykolog, logoped och dietist. De olika professionerna medverkar i varierande grad i de olika programmen. Hela teamet hjälper dig med din rehabilitering och erbjuder många olika typer av träning, såväl fysisk som kognitiv. Du kan alltid vända dig till vårt team. Vi är vana vid att möta människor i olika situationer och har givetvis tystnadsplikt. Och kom ihåg: inga frågor är för stora eller för små – vi lyssnar alltid.  

All rehabilitering sker på dina villkor

Vår erfarna och kompetenta personal kommer att göra sitt bästa för att du ska lyckas med din rehabilitering. Tillsammans arbetar vi fram ett individuellt program för dig. Rehabiliteringen syftar till att öka din förståelse för din sjukdom och upplevd problematik. Du får både teoretisk och praktisk kunskap om hur funktioner återfås och hur träning ska bedrivas för att ge resultat. Träningen sker såväl enskilt som i grupp. Vårdteamets uppgift är att tillgodose eventuellt omvårdnadsbehov. Målet är att du ska utföra alla dagliga aktiviteter så självständigt som möjligt. Vi bistår dig givetvis när du behöver hjälp. Vårdteamet arbetar nära sjukgymnast och arbetsterapeut och stödjer dig i din rehabilitering.   

Läkare

Vid inskrivningen träffar du en läkare som kontrollerar att du kan genomföra din rehabilitering. All övrig rehabpersonal samverkar med läkaren under hela din period hos oss. Du träffar även läkaren för en uppföljning innan du lämnar Mälargården. Våra läkare är specialistinriktade inom rehabiliteringsmedicin, allergi, lungmedicin och neurologi.  

Psykolog

Våra psykologer håller i rehabsamtalen för patienter som deltar i cancerrehabrpgrammet. Samtal och samvaro sker med andra gäster i samma situation, ofta med tonvikt på psykosociala och existentiella frågor.

Logoped

Vid behov kan du få tillgång till en logoped under din vistelse på Mälargården. Logopeden kan hjälpa dig med bedömningar, träningar och rekommendationer gällande språket, talsvårigheter, läs och skrivsvårigheter, rösten och sväljning.  

Kurator

Om vi bedömer att du har behov att träffa kurator under vistelsen på Mälargården, så finns det möjlighet till detta. Kuratorn kan bland annat ge råd och stöd i frågor som rör samhällsinsatser, hemtjänst, bostadsanpassning samt rättigheter och lagar.  

Dietist

Dietisten kan vid behov ge anpassade råd rörande nutrition samt kostrådgivning.  

Sjukgymnast

Ökad rörelseförmåga påverkar hälsan positivt, därför har sjukgymnastiken en central roll i rehabiliteringsarbetet. Våra sjukgymnaster ansvarar för sjukgymnastisk bedömning, behandling och rehabilitering och lägger stor vikt vid ett personligt bemötande. All träning sker på dina villkor och med vetenskapliga metoder som hjälper dig att nå dina mål.  

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut jobbar för att få din vardag att fungera. Om du som en följd av din diagnos har en funktionsnedsättning, är det arbetsterapeutens jobb att hitta lösningar som kompenserar för denna. Målet med all träning och undervisning är att uppnå så god funktion och aktivitet som möjligt för att du ska kunna hantera det dagliga livet.  

Sjuksköterska/undersköterska

Sjuksköterskan ansvarar för inskrivning, går igenom eventuell medicinering, omvårdnadsstatus och om det föreligger några särskilda behov. Våra erfarna undersköterskor finns till för dig och arbetar för att du ska få hjälp med de dagliga aktiviteter som just du behöver. Målet är att löpande stärka din egen förmåga.