Sjukgymnastik

Mälargården rehab center sjukgymnastik

Sjukgymnastik för att må bättre

Ökad rörelseförmåga påverkar hälsan positivt. Sjukgymnastiken har alltså en central roll här hos oss. Träningen sker på dina villkor och utifrån dina förutsättningar – och med vetenskapliga metoder som hjälper dig att nå dina mål.

 

Våra sjukgymnaster bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete och lägger stor vikt vid ett personligt bemötande. De ansvarar för sjukgymnastisk bedömning, behandling och rehabilitering. Målet är att all träning ska vara funktionell, målinriktad och rolig. Sjukgymnasterna håller i den individuella bassängträningen medan rehabassistenten tar över när det är dags för vattengymnastik i grupp.

 

Professionell hjälp och guidning

Din situation är unik och inte lik någon annans. Därför är du delaktig när vi sätter upp mål för din rehabilitering. Du är expert på din kropp, följaktligen är du med i besluten om vilken träning som passar dig bäst. När vi har lyssnat utarbetar vi ett träningsprogram som kombinerar de senaste forskningsrönen med dina behov. Därigenom får du ett professionellt träningsprogram utifrån dina egna förutsättningar, så att du tränar på rätt sätt och gör framsteg i din rehabilitering.

 

Ökad rörelse ger ökat välmående

Sjukgymnasterna har stor kunskap om träning. De vet hur rörelse påverkar vår hälsa positivt och leder till förbättrad livskvalitet och möjlighet till ett mer aktivt liv. Den kunskapen vill de gärna dela med sig av – av en enkel anledning: ju större ansvar du tar för din egen träning desto snabbare når du dina mål.