Astma

Mälargården rehab center astma

Astma-rehabilitering

Vårt Astmaprogram är en rehabilitering avsedd att göra vardagen lättare för dig som är vuxen och lever med astma. Under tiden hos oss genomgår du ett individuellt anpassat program med såväl teoretiska som praktiska inslag och träning både enskilt och i grupp.

Till Mälargården kan man komma för 10 dagars inneliggande astmarehabilitering grundprogram veckovård (måndag-fredag), samt 5 dagars inneliggande uppföljningsprogram 4-12 månader efter genomfört grundprogram.

Vårt team

Personalgruppen som möter dig på Mälargården består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, dietist, psykolog, arbetsterapeut och rehabassistent. Förutom stor kompetens inom området lung- och allergisjukdomar har alla också lång vana av att arbeta med rehabilitering. Våra sjuksköterskor finns på plats hela dagen, från tidig morgon fram till att nattpersonalen tar över. Nattetid bemannas vi av erfarna undersköterskor.

 

Målsättning

En del i rehabiliteringen syftar till att öka din teoretiska och praktiska förståelse, både för diagnosen och för upplevd problematik. Målet är att du ska uppnå symtomkontroll, förhindra försämringsepisoder samt att behålla normal aktivitetsgrad och lungfunktion. Du kommer att arbeta efter en individuell behandlingsplan som är anpassad efter dina förutsättningar.

 

Utredning och kartläggning

Vi lägger stor vikt vid att hitta den rätta rehabiliteringen för varje individ. Genom kartläggningen skapar vi en helhetsbild av aktuella symtom, astmans svårighetsgrad, lungfunktion, kondition och din livssituation.

 

Din rehabilitering

Den handledda träningen sker både på land och i vatten, därigenom får du möjlighet att prova många olika träningsformer. Till ditt förfogande står ett anpassat gym, varmvattenbassäng, gymnastiklokal samt vackra, natursköna omgivningar. Utöver de praktiska momenten får du även information om träningens betydelse vid astma och de vinster som följer med att vara fysiskt aktiv.

Inför träningspassen lär du dig vikten av att värma upp andningsmuskulaturen. Varje pass avslutas med avspänningsövningar. Utifrån dina tränings- och behandlingsresultat utformar vi sedan ett lämpligt upplägg för din fortsatta rehabilitering.

 

Astmaskola

Syftet med undervisningen är att öka din teoretiska förståelse avseende astma. Målet är att du ska kunna hantera problematiken på ett mer effektivt sätt och därigenom uppleva en ökad egenkontroll.

 

Hälsoskola

Hälsoskolan ingår i alla våra program och ger information om hur motion, kost, sömn, stress samt tobaks-, alkohol- och drogvanor påverkar vår hälsa och livssituation. Skolan syftar till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv och motiverande samtal används som arbetsmetod för att öka viljan till förändring.

 

Rökavvänjning

Vår rökavvänjningsverksamhet är utformad enligt Läkemedelsverkets råd och har en lösningsfokuserad grund med motiverande samtal som arbetssätt. Rådgivningen och stödsamtalen kan vid behov kompletteras med läkemedel.

 

Coping: att hantera ett liv med astma

Med hjälp av coping och copingstrategier lär du dig efter hand att hantera symtom såsom andnöd, rädsla och ångest. Arbetet sker i grupp under ledning av psykolog.

 

Ergonomi och hjälpmedel

Här får du lära dig att minska belastningen i aktivitet genom att arbeta med kroppen i lämpliga ställningar och med god teknik. På schemat står arbetshöjder, arbetsteknik, olika hjälpmedel, balans mellan vila och aktivitet samt fördelning av belastning. Du får även tips på hur du går tillväga för att skaffa hjälpmedel.

 

Erfarenhetsutbyte och social samvaro

Många uppskattar atmosfären på Mälargården och deltar gärna i de sociala aktiviteter som erbjuds vid sidan av behandling och träning. Och det finns skäl till det: att träffa andra som befinner sig i en liknande situation skapar en positiv gemenskap som ofta bidrar till bättre rehabilitering.

På Mälargården finns goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och social samvaro, dels under måltider och ledig tid, dels under övriga fria aktiviteter.

 

Nationella Patientenkäten 2019

Sveriges landsting och Regioner i samverkan, genomför årligen en nationell patientenkät på vår astma/KOL rehabilitering. Resultaten talar för sig själva. Även i år har vi 100% kundnöjdhet (patienter som rekommenderar rehabiliteringen på Mälargården). Vi är stolta och glada över att få denna bekräftelse att våra insatser gör skillnad. Se resultaten genom att klicka på nedanstående länk:

Resultat Nationella patientenkäten 2019

NYHET!

Nu kan patienter med astma/KOL, som har särskilt behov, få ytterligare rehabilitering.

Tidigare så erbjöds patienter med astma/KOL endast specialiserad rehabilitering i form av 10 dagars grundprogram och 5 dagar uppföljning på landstingets bekostnad.

– Det känns riktigt bra att få kunna erbjuda denna grupp möjlighet patienter fortsatt rehabilitering säger Björn Bildsten verksamhetschef på Mälargården Rehab Center.

Vi är övertygade om att förutom förbättrad livskvalitet för denna specifika grupp av patienter, så innebär detta även besparingar i form av minskat antal akutbesök och inläggningar på akutsjukhusen.

– Remiss för planerad specialiserad rehabilitering skall skickas till:

Mälargården Rehab Center
Box 46
193 21 Sigtuna

 

Remiss

För att få komma till Mälargården behöver du en remiss.

Ladda ner och läs mer om remisser här »

Ladda ner produktbladet om vårt Astma-program (pdf) »