Skräddarsydd rehabilitering

Mälargården rehab center skräddarsydd rehabilitering

Skräddarsydd rehabilitering

Mälargården har med framgång bedrivit olika former av rehabiliteringsarbete alltsedan 1970-talets början, varav en stor del skett på uppdrag av Stockholms läns landsting. Att vi med den bakgrunden kan erbjuda behovsanpassad och skräddarsydd rehabilitering är följaktligen en unik chans för dig, ditt företag eller din kommun.

 

Vi fyller behovet av skräddarsydd rehabilitering

Tyvärr finns det inte alltid utvecklade rehabprogram anpassade till alla förekommande diagnoser. Genom att erbjuda skräddarsydd rehabilitering kan vi anpassa våra insatser utifrån beställarens önskemål. Beställaren kan vara en enskild privatbetalande patient, försäkringsbolag, företag eller kommuner som söker möjlighet till rehabinsatser.

Till Mälargården kan man komma för inneliggande skräddarsydd rehabilitering, veckovård (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering.

 

Rehabilitering med individuell fokus

På Mälargården bedriver vi aktiv rehabilitering och lägger stor vikt vid ett personligt bemötande. Vi arbetar i enlighet med de senaste forskningsrönen och har som mål att skapa rehabilitering där ökad kunskap bidrar till ökad trygghet.

All träning ska enligt vårt synsätt vara funktionell, målinriktad och rolig. Vi arbetar efter vetenskapliga metoder som bidrar till att stärka individens rehabilitering och hälsa, samt förebygga eventuella skador och sjukdomar.

 

Ett rehabteam med bred kompetens

Vår kompetenta personal har en bred kunskap kring rehabilitering för en mängd olika diagnosgrupper av såväl medicinsk som arbetslivsinriktad art. Har du viljan och motivationen har vi verktygen att hjälpa dig fram mot ditt mål.

Rehabteamet består av specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut och rehabiliteringsassistent. Vid behov har vi även tillgång till kurator, psykolog, logoped och dietist. De olika professionerna medverkar i varierande grad i de olika programmen, hjälper dig med din rehabilitering och erbjuder många olika typer av träning, såväl fysisk som kognitiv.

 

Träning i varmvattenbassäng och gym

Vi lägger stor vikt vid att anpassa rehabiliteringen efter varje individ och all träning, behandling och omvårdnad utgår från din personliga plan. Träningen kan ske på land och i vatten och såväl inne som ute.

Mälargården är utrustad med varmvattenbassäng som håller en behaglig temperatur på 34 °C. Bassängträning sker både individuellt och i grupp och är en mycket uppskattad träningsform för våra gäster. Därtill finns en gympasal och ett komplett gym med träningsmaskiner.

Öppenvård och dagrehabilitering för dig som inte bor i Stockholm

Om du har en neurologisk skada eller sjukdom har du möjlighet att få dagrehabilitering hos oss, oavsett var i Sverige du bor.

Det du behöver är en remiss från din läkare gällande ”Dagvård”  hos oss. Rehabiliteringen är antingen 15 eller 25 tillfällen.

Har du frågor om rehabiliteringen, remissförfarande, väntetider, möjlighet till boende och annat?

Välkommen att kontakta Björn Bildsten tel 0708-151030

OBS! Rehabilitering i dagvård kan beviljas oavsett landsting, men inkluderar inte resor eller boende.

Vill du ha mer information?

Vi har goda möjligheter att hjälpa dig genom att sy ihop en rehabilitering som anpassas efter dina behov. Du är välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi går vidare på bästa sätt.

 

Kontakta gärna

Verksamhetschef

Björn Bildsten

Tel 0708-15 10 30

bjorn.bildsten@malargarden.se

 

Koordinator

Lena Eriksson Sahlström

Tel 08-594 936 34

lena.erikssonsahlstrom@malargarden.se

 

Produktblad

Ladda ner produktbladet om skräddarsydd rehabilitering (pdf) »