Lymfödem

Mälargarden rehab center lymfödem-programmet

Lymfödem-rehabilitering

Detta rehabiliteringsprogram riktar sig till dig som har lymfödem av primär eller sekundär orsak. Under rehabiliteringen på Mälargården får du ett anpassat program med såväl teoretiska som praktiska inslag, varav några aktiviteter utförs enskilt och andra i grupp.

 

Till Mälargården kan man komma för 10 eller 15 dagars inneliggande lymfödem rehabilitering, veckovård (måndag-fredag). Vi tar även emot patienter för dagrehabilitering och erbjuder program på 10-15 dagar.

Vårt team

Personalgruppen som möter dig på Mälargården består av specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, lymfterapeut, sjukgymnaster, arbetsterapeut och rehabassistent. Att vi låter flera olika professioner samverka i ett team, är för att du ska få en så god rehabilitering som möjligt.

 

Programmets innehåll

En del i rehabiliteringen syftar till att öka din förståelse för diagnosen och upplevd problematik, både teoretiskt och praktiskt. Det tredelade målet med vårt program är att ge dig möjlighet till att hantera dina besvär, att nå en minskning av symtomen och att lägga grunden för en ökad aktivitetsförmåga.

 

Lymfterapi, behandling med lymfapress samt lymfskola

Grunden för din rehabilitering utgörs av kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ). På Mälargården får du behandling med lymfapress och/eller genom manuellt lymfdränage – Våra lymfterapeuter avgör vilken kompressionsmetod som passar bäst för dig. Manuellt lymfdränage, ges endast som tillägg till kompressionsbehandling när effekten inte är optimal.

I lymfskolan går vi igenom den teoretiska biten bakom ett lymfödem. Du får även tips och råd för egenvård, allt för att du ska uppnå ditt individuella mål med rehabiliteringen.

 

Individuellt anpassad träning

Träningens syfte är att du och vi tillsammans ska utreda och förbättra din förmåga och ditt välmående. Teamet utreder och planerar upplägg för den fysiska träningen i samarbete med dig. De följer också regelbundet upp hur träningen fortlöper och handleder dig specifikt efter behov.

Träningen kan ske både i varmvattenbassäng och på land, till exempel i gymmet. Vi ger dig möjlighet att prova på många olika träningsformer.

 

Hälsoskola

Hälsoskolan ingår i alla våra program och ger information om vilken betydelse motion, kost, sömn, stress samt tobaks-, alkohol- och drogvanor har för vår hälsa och livssituation. Skolans primära syfte är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv och motiverande samtal används som arbetsmetod för att öka viljan till förändring.

 

Ergonomi och hjälpmedel

Här får du lära dig att minska belastningen i aktivitet genom att arbeta med kroppen i lämpliga ställningar och med god teknik. På schemat står arbetshöjder, arbetsteknik, balans mellan vila och aktivitet, fördelning av belastning samt förevisning av olika hjälpmedel. Du får även tips på hur du går tillväga för att skaffa hjälpmedel.

 

Erfarenhetsutbyte och social samvaro

På Mälargården finns goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och social samvaro, dels under måltider och ledig tid, dels under övriga fria aktiviteter.

Många uppskattar atmosfären på Mälargården och deltar gärna i de sociala aktiviteter som erbjuds vid sidan av behandling och träning. Och skälen till det är bästa tänkbara: att träffa andra som befinner sig i en liknande situation skapar nämligen en positiv gemenskap som ofta bidrar till bättre rehabilitering.

Bor du utanför Stockholms län

Från och med första januari 2015 kan du välja att få din rehabilitering utanför ditt län om den inte kan erbjudas i ditt län.
Du behöver en remiss som skickas direkt hit till oss på Mälargården och som vi bedömer. Du har då möjlighet att få lymfödem rehabilitering i dagvård. Dagvård innebär att du får samma rehabilitering som de som bor i Stockholms län. Du får själv stå för resor och boende under rehabiliteringstiden

Remiss

För att få komma till Mälargården behöver du en remiss.

Ladda ner och läs mer om remisser här »

Ladda ner produktbladet om vårt Lymfödem-program (pdf) »