Månad: oktober 2021

Månad: oktober 2021

Mälargården 50 år!

Idag är det exakt 50 år sedan Mälargården tog emot de första patienterna.

Jag är väldigt stolt över den verksamhet vi bedriver på Mälargården och vad Mälargården har betytt och fortfarande betyder många patienter.

Mest stolt är jag över vår personal och över det arbete som de lägger ner.

Vi har en person att tacka för att Mälargården kom till.

Arke Lundgren var själv polioskadad och är initiativtagare till att Mälargården. Han lyckades få med sig patientföreningen för polio och trafikskadade (nu mera RTP). Han ordnade finansieringen och ledde byggprojektet från ax till limpa. Arke fortsatte sedan som intendent på Mälargården under många år och har betytt mycket för Mälargården. Jag fick aldrig träffa Arke, men jag känner att hans anda lever kvar här på Mälargården.

Mälargården fyller idag 50 år och Arke Lundgren skulle ha fyllt hundra år i år om han var i livet.

En annan person som betyder mycket för Mälargården är vår ordförande sedan många år, Ann-Lucie Nilsson. Hon lägger ner hela sin själ i såväl styrelsearbete, som i verksamheten. Trots att hon bor många mil härifrån så håller hon sig uppdaterad och har ett stort engagemang i den operativa verksamheten.

Vi blir färre och färre vårdgivare som erbjuder rehabilitering i den här formen på grund av de ekonomiska förutsättningarna. Tyvärr så saknas den här formen för rehabilitering som bedrivs på Mälargården i många delar av Sverige.

Mälargården har under många år brottats med ekonomin som många andra vårdgivare inom den här typen av verksamhet. Trots dessa utmaningar så har vi tack vara vår styrelse och dedikerad personal lyckats fortsätta bedriva verksamheten.

Det är vår förhoppning att vi ska kunna fortsätta bedriva Mälargården vidare i många år till framöver.

I år har fram till dagsdatum haft närmare 3 000 vårddygn, utan Corona så hade siffran säker varit över 4 000.

Vi ser nu att trenden i höst har vänt och det råder dock inte brist på patienter. Vi har i princip fullbokat fram till årsskiftet och antalet remisser har i år ökat med 42% jämfört med föregående år.

Nu önskar vi alla att vi slipper en fjärde våg av Covid-19 och att vi kan fortsätta leva utan restriktioner.

Björn Bildsten

Verksamhetschef

Stiftelsen Mälargården Rehab Center.