Månad: februari 2023

Månad: februari 2023

Program veckor våren 2023

Våren 2023 planerar vi att genomföra följande programveckor. Under övriga veckor har vi blandade grupper. Kapaciteten för patienter med lymfödem är 2-3 patienter per vecka.

Neurologisk rehabilitering

V 1-3

Stroke

V 4-6

Parkinsson

V 10-12

Stroke

V 13-15

Postpolio

V16-18

Parkinsson

V19-21

Stroke

V22-24

Parkinsson

V25-27

Postpolio

Cancer rehabilitering

V 1-2

Bröstcancer

V 5-6

Tarmcancer

V 11-12

Mun och halscancer

V 13-14

Bröstcancer

V 17-18

Tarmcancer

V 19-20

Bröstcancer