Månad: augusti 2023

Månad: augusti 2023

Programveckor hösten 2023

Alla bröstcancerveckor i fulltecknade för hösten 2023

veckor Program
32-34 Parkinson
33-34 Bröstcancer
35-36 Bröstcancer
37-38 Colorektal cancer
38-40 Postpolio
41-43 Stroke
41-42 Mun hals cancer
45-46 Bröstcancer
47-49 Parkinson
47-48 Colorektal cancer
49-50 Bröstcancer