Månad: oktober 2023

Månad: oktober 2023

Programveckor för våren 2024

Vårenss programveckor finns nu publicerade. Utöver dessa veckor tar vi emot blandade grupper för rehabilitering.

Neurologisk rehab
V2-4 Parkinsson
v10-12 Stroke
v13-15 Postpolio
V16-18 Parkinsson
V19-21 Stroke
V22-24 Parkinsson
V25-27 Postpolio
Cancer rehab
V3-4 Bröstcancer
V7-7-8 Bröstcancer
V7-9-10 Bröstcancer
V 11-12 Mun och halscancer
V 13-14 Bröstcancer
V 17-18 Tarmcancer
V 19-20 Bröstcancer
V23-24 Mun och halscancer