Månad: september 2022

Månad: september 2022

Astma/KOL rehabilitering på Mälargården upphör

Vårt avtal för ”Planerad Specialiserad astma/KOL Rehabilitering” med Region Stockholm upphör från och med den 1 oktober 2022.

Region Stockholm har beslutat att inte göra någon ny upphandling av detta avtal, med hänvisning om att primärvården i fortsättningen skall ansvara för rehabilitering för denna patientgrupp. De menar att primärvården nu har astma/KOL mottagningar som kan bemöta denna patientgrupps behov av rehabilitering.

Mälargården har bedrivit framgånsrik astma/KOL rehabilitering i Sigtuna i tolv år.  Vi har medlidande för alla patienter som inte längre kan få Planerad Specialiserad astma/KOL Rehabilitering. Tyvärr är detta ett beslut som fattats utan vårt inflytande.