Månad: april 2023

Månad: april 2023

Ta del i presentation kring cancerrelaterad fatique

Cancerrelaterad Fatigue

Här kan du ta del av vår arbetsterapeut Shilan Jaderi Erikssons presentation kring ”Fatique” (Mental Fatigue- Hjärntrötthet- Mental trötthet) relaterad till cancersjukdom.