Covid-19

23/04/2020

Covid-19

Mälargården Rehab Center följer utvecklingen av Covid-19 i Sverige och myndigheternas rekommendationer. 

Vår verksamhet pågår tillsvidare med undantag för patienter med astma/KOL. Vi kommer att ta emot patienter med astma/KOL, så snart Covid-19 situationen ändrats så pass att det är möjligt

Tillhör du en riskgrupp och har funderingar kring din rehabilitering får du gärna kontakta oss på 08-59493630.

För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid all sorts sjukdom så påminner vi om att man ska hålla sig hemma 48 timmar efter att man är symptomfri. Detta för att säkerställa en säker rehabilitering.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring våra riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss.