Nytt avtal – Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

20/08/2018

Nytt avtal – Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Fr.o.m 1 september kan du tillsammans med din läkare välja var du vill genomföra din rehabilitering. Väljer du Mälargården ska läkaren ska skicka remissen direkt till oss för bedömning. (Från och med 1 sept tar vi även emot elektroniska remisser via journalsystemet TakeCare)

Det nya rehabavtalet innebär bland annat:

-Dagrehab 15 alt 25 dgr (som tidigare)

-Veckovård (månd-fred) 10 alt 15 dgr (Nytt)

-Teambesök (Nytt)

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!
tel 08-594 936 30 eller info@malargarden.se

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad neurologisk rehabilitering i dagvård och i veckovård måndag till fredag (slutenvård) för vuxna patienter med neurologisk sjukdom/skada. Uppdraget gäller även att vid behov kunna ta emot patienter för kvalificerad bedömning av neurologiskt rehabiliteringsbehov vid teambesök hos vårdgivaren. Rehabiliteringen bedrivs av multiprofessionella team utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatserna utgår från medicinska prioriteringar i enlighet med nationella riktlinjer samt lokala vårdprogram.Rehabiliteringen ska erbjudas patienter som, trots insatser i öppenvård, bedöms ha behov av, vara motiverade och ha nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering.

 

Målgruppen är patienter med:

-tumör i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet, tumörerna kan vara elakartade eller godartad

-verifierad skada och/eller sjukdom i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet

-sjukdom i nervsystemet med komplex problematik.

Samtliga sjukdomar/skador enligt ovan ska ha medfört eller kan komma att medföra påtagliga kvarstående neurologiska symptom med funktions- och aktivitetsbegränsningar.

Vill du läsa mer om det nya uppdraget:

http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2018/augusti/planerad-neurologisk-rehabilitering/

 

 

 

 

Björn Bildsten