Månad: mars 2020

Månad: mars 2020

Besöksstopp Mälargården Rehab Center

Med anledning av utvecklingen av Covid -19 (Corona) i Stockholm har beslut tagits att införa besöksstopp för anhöriga och vänner till våra patienter på Mälargården från och med idag 11 mars 2020. Detta för att skydda de patienter vi har som är i riskgruppen.

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss på tel 08-59493630

Vi fortsätter följa utvecklingen av Covid-19(Corona) och tar ny ställning till besöksstoppet vartefter ny information inkommer.

Läs mer om Covid – 19 (Corona) på Folkhälsomyndighetens hemsida. För frågor gällande Corona kan ni också besöka 1177.se.För information och rekommendationer kring Covid-19 och hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi påminner om vikten av basal handhygien.

Vid feber och hosta kontakta 1177.

Ta gärna del av 1177 Vårdguidens instruktionsfilm:

Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk

Har du frågor eller funderingar kring Mälargårdens riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19 kontakta oss – du hittar kontaktuppgifter under rubriken ‘Kontakta oss’.